Loon en bedrijfsvoorheffing juist en snel berekenen

Dankzij onze software voor weddeadministratie berekent u het salaris en de bedrijfsvoorheffing van bedrijfsleiders snel en correct. De software verzamelt zélf alle informatie uit het centrale dossier van de bedrijfsleider en houdt rekening met de juiste variabelen.

Bulkverwerking loonstaten en bedrijfsvoorheffing

Bespaar tijd dankzij bulkverwerking van loonstaten en bedrijfsvoorheffing. Druk de loonstaat per vennootschap af of bekijk individuele rekeningen per bedrijfsleider. De bedrijfsvoorheffing berekent u volgens de sleutelformule van de FOD Financiën, rekening houdend met de gezinssituatie en met het periodiek en niet-periodiek inkomen.

Indiening via FinProf en Belcotax-On-Web

De indiening van de loonadministratie en de bedrijfsvoorheffing gebeurt elektronisch. Na de verwerking dient u formulier 274.20 via FinProf en fiches 281.20 via Belcotax in. Zonder tijdverlies.

Koppeling met centrale databank

Bestuurders en zaakvoerders worden automatisch ingelezen vanuit de centrale databank waaraan ook uw boekhouding, jaarrekening en andere oplossingen gekoppeld zijn. U hoeft alles dus maar één keer in te geven waardoor de kans op fouten afneemt. Ook alle informatie uit Kluwer Office wordt automatisch overgenomen.

Bereken de wedde en de bedrijfsvoorheffing snel en correct

Ga voor de meest optimale oplossing voor de berekening van lonen en bedrijfsvoorheffing en voorkom tijdverlies.