Uw medewerkers werken dagelijks
aan dossiers voor verschillende klanten.

Onze software vereenvoudigt de tijdsregistratie en koppelt de gewerkte tijd rechtstreeks aan de klant en de afgenomen dienst. Het resultaat: u factureert foutloos en volledig zonder kostbare tijd te verliezen. Met een druk op de knop genereert u een overzicht van alle prestaties en tarieven, per klant of per medewerker. Met andere woorden: u hebt steeds een helder inzicht in de productiviteit van het kantoor.

Timesheets

Een correcte tijdsregistratie is essentieel om de productiviteit van uw kantoor te meten én om accuraat te factureren. Met onze software vullen uw medewerkers zelf eenvoudig hun tijdsbesteding in via timesheets gekoppeld aan klanten en projecten. Het systeem bevat een geïntegreerde verlofmanager en geeft op eenvoudig verzoek een overzicht van alle gepresteerde uren per medewerker of klant. Bovendien worden de prestaties direct gelinkt aan ons facturatiesysteem.

Facturen

Factureert u maandelijks aan uw klanten op basis van gepresteerde uren of eerder op basis van een forfait? Onze software versnelt dat proces door de facturatie automatisch te linken aan de gepresteerde taken of werktijden. Het systeem genereert facturen, rekening houdend met de door u ingestelde tarieven per medewerker, taak, klant of combinaties. Pas facturen inhoudelijk en vormelijk aan alvorens ze uit te sturen en vergeet nooit meer een gepresteerd uur aan te rekenen.

Meer weten over onze oplossingen voor uw kantoor?