Inzicht in de financiën

Een correcte boekhouding voeren is een wettelijke verplichting voor elke kmo in ons land. Onze software zorgt er in de eerste plaats voor dat u op een efficiënte manier uw plichtplegingen kunt nakomen – facturen inboeken, btw berekenen, jaarrekeningen opstellen, … Daarbovenop bieden onze tools een heldere inkijk in de financiën van uw organisatie zodat u gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Automatisering

Facturen inboeken, de jaarrekening opstellen, btw berekenen, … Boekhouden is een tijdrovende bezigheid die foutloos moet gebeuren wil u boetes vermijden. Automatisering is dé oplossing. Onze software neemt alle repetitieve handelingen over zodat u de handen vrij hebt voor het echte werk.

Investeringsbeheer

Worden uw investeringen correct ingeboekt? Onze boekhoudsoftware genereert automatisch een afschrijvingstabel voor elke investering en bepaalt tevens de correcte fiscale en boekhoudkundige waarde van elk item. De afschrijvingen worden automatisch in de boekhouding verwerkt.

Aankoop- en verkoopbeheer

Hoeveel tijd besteedt u aan het opstellen en opvolgen van facturen en offertes? Onze software automatiseert en vereenvoudigt uw aankoop- en verkoopproces en legt de link met uw boekhoudsoftware. Bovendien deelt u digitale documenten, zoals facturen en fiscale attesten, eenvoudig met uw boekhouder.

Elektronische bankafschriften

Kost het u veel tijd om manueel uit te zoeken welke klanten hun factuur betaald hebben en welke nog niet? Met de hulp van elektronische rekeninguittreksels (CODA-bestanden) zoekt uw boekhoudsoftware dit automatisch voor u uit.

Kredietwaardigheid en betrouwbaarheid

Wanbetalers ontmaskert u liever vóór ze uw klant worden. Onze boekhoudsoftware biedt u de mogelijkheid alle nieuwe relaties te scannen op solvabiliteit en betrouwbaarheid. Integratie met Companyweb biedt u inzicht in het betaalgedrag van uw klanten en prospecten.

Meer weten over onze oplossingen voor uw kantoor?

Laat hier uw gegevens na en wij contacteren u!

Voornaam:

Naam:

Telefoonnummer:

Uw bericht: