U organiseert een videocall …

 • Voorzie voor elke call een agenda met te bespreken topics. Voeg die toe aan de uitnodiging.
 • Wees als eerste in de call. Van zodra u voltallig bent, stelt u iedereen aan elkaar voor.
 • Overloop vóór u begint kort de agendapunten.

U bent in beeld …

 • Kijk even na wat de ander te zien zal krijgen (zowel uw kledij als de achtergrond).
 • Beweeg niet te snel.
 • Besef goed dat u altijd in beeld bent.
 • Mute het geluid wanneer u niet spreekt.

U hebt het woord …

 • Spreek iets trager en met meer intonatie dan in face-to-face meetings.
 • Zeg uw naam voor u begint te spreken.
 • Laat voldoende lange stiltes om aan te geven dat u klaar bent – of zeg het expliciet.

En verder …

 • Onderbreek niemand. Noteer uw opmerkingen en vragen en stel ze als uw collega/klant klaar is.
 • Spreek iemand bij naam aan als u zich specifiek tot één persoon wil richten.
 • Verwittig de deelnemers als u de meeting (tijdelijk) verlaat.
 • Het kan nuttig zijn om de call op te nemen (bijvoorbeeld voor afwezige teamleden), maar vraag eerst toestemming.

Veel succes!