Waarom werd het Mercurius-platform opgericht?

Sinds 1 januari 2017 is elektronisch factureren verplicht voor leveranciers van de Vlaamse en federale overheid. De maatregel moet de overheden helpen om hun interne facturatieproces te digitaliseren en daardoor ook om correcter te betalen. Bovendien worden bedrijven op deze manier gestimuleerd om zo veel mogelijk elektronisch te factureren.
 
Het Mercurius-platform biedt elke leverancier een eenvoudige manier om zijn factuur in te dienen. Een manier die werkt voor eender welk bestuursniveau. De Belgische overheden anticiperen zo op een richtlijn van de Europese Commissie. Die wil e-facturatie als standaard invoeren om het gebruik van papieren facturen terug te dringen. Voor de lidstaten betekent dat een besparing van miljarden euro’s.

Voordelen van digitaal factureren

• Voor de overheid die de facturen ontvangt, werkt dit efficiënter: de facturen belanden meteen bij de juiste dienst. Ze moeten niet meer per post of binnenpost worden rondgestuurd.
 
• Dit heeft een positief effect voor de leveranciers: als bedrijf hebt u dankzij Mercurius de zekerheid dat de juiste dienst of persoon uw factuur ontvangt.
 
• Dit betekent ook dat facturen sneller verwerkt kunnen worden.

Facturatiesoftware en Mercurius

Voor kmo’s die geen software hebben voor e-facturatie, wordt het iets omslachtiger. Zij moeten twee keer een factuur aanmaken: één keer in het leveranciersportaal van Mercurius, en één keer binnen hun eigen facturatieplatform.
 
Werkt u met facturatiesoftware van Wolters Kluwer voor al uw facturen? Dan heeft het Mercurius-platform alleen maar voordelen. Uw factuur wordt volledig automatisch verwerkt, want uw software is rechtstreeks verbonden met Mercurius. Zo wint u tijd, werkt u efficiënter en bespaart u kosten.